TKP HEADLINE

วัดเก้านิ้ว


  

วัดเก้านิ้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2219 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี  พ.ศ. 2439 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เหตุที่มีชื่อว่า วัดเก้านิ้ว เพราะอาศัยเหตุที่ระลึกถึง พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยพระภิกษุรูปนั้นมีร่างกายพิการและมีนิ้วมือเพียงเก้านิ้วและท่านที่ก่อสร้างวัดในภายหลังได้สร้าง พระพุทธรูป เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระภิกษุรูปดังกล่าว โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 130 ซ.ม. สูง 210 ซ.ม. มีนิ้วพระหัตถ์เพียง 9 นิ้ว เช่นเดียวกัน เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงพ่อเก้านิ้ว จนถึงในปัจจุบัน  ส่วนการปกครองไม่ปรากฏเป็นที่แน่นอน ว่าเคยมีเจ้าอาวาสกี่รูป และมีใครบ้างเพราะขาดการบันทึกในปัจจุบัน พระปลัดปริญญา ปภสสโร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  อ่านเพิ่มเติม..

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand