TKP HEADLINE

ผ้าทอโบราณ โดย นางจำปี ธรรมศิริ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่องผ้าทอโบราณ โดย นางจำปี ธรรมศิริ

                                            พิพิธภัณฑ์ผ้าไท-ลาวโบราณ (ลาวครั่ง)

นางจำปี ธรรมศิริ หรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่า “ป้าจำปี” ซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอโบราณ ลาวครั่งเป็นผู้ที่สืบทอดและเก็บรวบรวมผ้าทอโบราณที่เป็นของบรรพบุรุษ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ตำรา ไม่ต้องเรียนในโรงเรียน ป้าทอผ้า ตั้งแต่อายุสิบกว่า แต่ทอเป็นผ้าธรรมดา เพราะว่าป้าเป็นเด็กยากจน ต้องทำให้ป้าใช้ น้องใช้ แต่ก่อน วัน ๆ ต้องปั่นฝ้ายเอง อิ่วเอง ดีดเอง แม่ก็ต้องทำไร่สมัยโบราณ ป้าต้องอยู่กับน้อง ...เขาบอกว่าป้าเป็นลาวครั่ง ป้าคิดว่าป้า แล้วแต่ฉายาให้ มองตัวเองเป็นลาวครั่ง ว่าจะใช่หรือ โดยดูจากลายผ้า ดูจากตระกูลย่ายาย ป้าจำปีเป็นรุ่นที่สาม รุ่นที่หนึ่งยายเกี้ยง รุ่นที่สองย่าป็อกผู้ฝึกสอนป้าจำปี แล้วรุ่นที่สาม ป้าจำปี แล้วรุ่นที่สี่ป้ากำลังถ่ายทอดตรงนี้ อ่านต่อ
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand