TKP HEADLINE

กศน. ตำบลบ้านบึง

                                                                    แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลบ้านบึง

กศน.ตำบลบ้านบึง เป็นองค์กรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้เกิดเป็นสังคมอุดมปัญญา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ประชาชนตำบลบ้านบึงให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง อ่านต่อ
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand