TKP HEADLINE

งานด้นมือ ของขึ้นชื่อ คนหนองฉาง

 งานด้นมือ ของขึ้นชื่อ คนหนองฉาง

                การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือตำบลหนองฉาง ก่อตั้งขึ้นโดย นางลาวัลย์ บัวตูม เป็นผู้รวมกลุ่มชาวบ้าน โดยชุมชนหน้าทองประสาทเวทย์ ตำบลหนองฉาง มีการจัดการอบรมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน และวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ ดังนั้น นางลาวัลย์ บัวตูม ซึ่งเป็นผู้นำชุมขนจึงมีความคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันและมีรายได้เสริมอีกทาง อ่านต่อShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand