TKP HEADLINE

วิหารหลวงพ่อเสมาวาจาศักดิ์สิทธิ์


วิหารหลวงพ่อเสมาวาจาศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อเสมา จนฺทโชโต เกิดวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา) ที่บ้านสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อนายหอม มารดาชื่อนางเกลี้ยง มีพี่น้องรวม 11 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน หลวงพ่อเป็นบุตรคนที่ 6 เมื่ออายุ 15 ปี บรรพชาในปี พ.ศ. 2443 ได้บรรพชากับพระอาจารย์โพ เจ้าอาวาสวัดสีแก้ว เล่าเรียนอยู่ 2 ปี ศึกษาพระธรรมวินัยจนสามารถอ่านออกเขียนได้ ต่อมาเมื่อ อายุ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2448 ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสีแก้ว โดยมีพระอาจารย์เสน เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า จันทโชโต แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดังดวงจันทร์ จำพรรษาอยู่ที่วัดสีแก้ว 1 พรรษา ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดคอกควาย อ.เมือง จ.ลพบุรี ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ มี 1 พรรษา มีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยที่กรุงเทพฯ แต่เกิดอาพาธอย่างหนัก ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่วัดมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อีก 1 พรรษาจนหายดี ในปี 2468 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตลุกดู่ รุ่นที่ 7  อ่านเพิ่มเติม

 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand